Bí đỏ Hà Giang Organic

BDHG

17,500 đ

Đậu quả Hà Lan Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Khay 500gr
Xuất xứ: Đà Lạt