Củ cải đỏ Nhật Organic

CCDN

35,000 đ

Củ cải đỏ Nhật Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 500gr
Xuất xứ: Đà Lạt