Khoai lang tím Nhật Organic

KLTN

36,000 đ

Khoai lang tím Nhật Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 1000gr
Xuất xứ: Đà Lạt