Măng tây Organic

MT

100,000 đ

Măng tây Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Bó 500gr
Xuất xứ: Đà Lạt