Mực nang nhỏ làm sạch (Mực Nút)

135,000 đ

*Sản phẩm: Mực Nút còn tươi sống được làm sạch và bảo quản nhiệt độ đông lạnh.
*Cách sử dụng: rã đông trong 20 phút, sau đó Mực được chế biến theo ý thích người dùng.
  • 30-50 con/kg

    30-50 con/kg

    135,000 đ